Cysylltwch â Ni | Contact Us

Dylid anfon unrhyw faterion at sylw'r Cyngor Cymuned drwy law Clerc y Cyngor Mr Denfer Morgan gan ddefnyddio un o'r ffurf canlynol:

Post: Nantgwyn, Heol Llyswen, ABERAERON, Ceredigion, SA46 0ED

Ffon: 07749320915

E-bost: clerc.llansantffraed@btinternet.com

Matters for the attention of the Community Council should be sent to the Clerk to the Council, Mr Denfer Morgan using the following methods:

 

Post: Nantgwyn, Lampeter Road, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0ED

Tel: 07749320915

Email: clerc.llansantffraed@btinternet.com