Finance | Cyllid

2016 - 2017

Budget 2016-17
Budget Monitoring Report #2 2016-17
Budget Monitoring Report #3 2016-17
Accounting Statement 2016-17

Travel Costs paid to Members:
Cllr H Hayfield - £9.40 (Bus Ticket)
Cllr I J Reed - £50.40 (Car Mileage)

Cyllideb 2016-17
Datganiad Cyfrifon Blynyddol 2016-17

Talwyd y costau teithio canlynol:
Cyng. H Hayfield - £9.40 (Tocyn Bws)
Cyng. I J Reed - £50.40 (Milltiroedd car)