Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2022-23

Published: 18 July 2023

Mae rheoliad 15(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol CyfrifolCyngor Cymuned Llansantffraed lofnodi a dyddio'r datganiad cyfrifon, ac ardystio  ei fod  yn cyflwyno sefyllfa ariannol y Cyngor ar ddiwedd y flwyddyn ac incwm a gwariant y Cyngor am y flwyddyn. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 30 Mehefin 2023.

Oherwydd pwysau gwaith, nidyw ef Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio'r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2023. Bydd y datganiad cyfrifon yn cael ei baratoi a bydd y Swyddog Ariannol Cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio datganiad y cyfrifon erbyn 31 Rhagfyr 2023.